A miskolci termálvízbázis ügye
(2013-01-20)

 Az AquaTherma Gyógyvízhasznosító Egyesület elnöke, Rózsa Péter a miskolci termálvízbázis ügyében küldött levelet a Vidékfejlesztési Minisztérium , Környezetükért Felelős Államtitkárságnak.

 

Egyesületünk levele:

 

Címzett:

 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM, Környezetügyért Felelős Államtitkárság

 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Dr. Illés Zoltán államtitkár, Környezetügyért Felelős Államtitkárság

 

 Tárgy:            Miskolci termálvízbázis ügye

 

 

Tisztelt Dr. Illés Zoltán Államtitkár Úr!

 Egy évvel ezelőtt írtunk Önnek a miskolci karsztvízbázis védelmének az ügyében.

 Egyesületünk, az Aquatherma Gyógyvízhasznosító Egyesület 3 éve indította programját a hazai fürdők vízbázisának fokozott védelme érdekében, mely programban kiemelt szerepet kapott a miskolci Barlangfürdő vízbázisának fokozott és kiemelt védelme, lévén európai szinten ritkaságnak számító értékről van szó.

2011 telén 1.000 miskolci aláírást gyűjtöttünk annak érdekében, hogy a fürdő védelme kiemelt kategóriába kerüljön.

Közben a végéhez közeledett a “Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőterületének és vedőidomainak kijelölése” című határozat (Készítője: Észak magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség),  mely a füdő környezetének kiemelt védelmét biztosítani látszott.

A határozat elfogadása - az Ön hathatós segítségével - meg is történt, azonban szakértőinekkel együtt ( Dr. Bardóczyné dr. Székely Emőke, Víz és Talajvédelmi ill. Természet és Tájvédelmi szakértő MMK-01-0102 és dr. Bardóczy Lajos vezető tervező MMK-01-0101) úgy véltük, hogy az eredeti célunk, a fürdő közvetlen környezetében levő vízbázisnak kiemelt védelme nem valósult meg maradéktalanul, hiszen például a külszíni robbantásos bányászati tevékenység minimális szigorításokkal folytatódhatott egy olyan területen, ami a 20 napos elérésű zóna közepén helyezkedik el. 

A határozattal kapcsolatos aggályainknak 2012 decemberében hangot is adtunk egy, a helyi zöldszervezetek által szervezett lakossági fórumon.

A határozatban jogilag aggályosnak érezzük /éreztük a „20 nap elérési időn belüli  külső zóna” típusú besorolást, melyet nehezen lehet értelmezni. Ez az újfajta besorolás ugyanis szabadon enged kivételt tenni az amúgy szigorú, EU-konform szabályok mellett.

Kétségtelen, hogy határozott előrelépés történt  karsztvízbázis biztonságának növelése érdekében, és elindult egyfajta kommunikáció a hivatal és a zöldszerzvezetek között mely lényege a közös információcsere, a határozat betartásának segítése és a természetes környezet visszaállítása. 

Legnagyobb örömünkre ugyanakkor tavaly elindult a melegvizes karszt biztonságba helyezetésének ügye is, mely véleményünk szerint szintén a Barlangfürdő ügyét segíti.  Ebben az ügyben egyesületünk már érvényes  ügyfél státuszban tevékenykedik. A határozat kialakításában szakértőinkkel már több alkalommal egyeztettünk a Hatóság szakértővel és szakértői hozzászólásunkkal hozzájárulunk a kimunkált és hatékony határozat elkészültéhez.

Ügyfélként úgy gondoljuk, hogy az eredeti aggodalmunk, a fürdő környezetének biztosítása most még kiemeltebb szerepet kaphat, hiszen hangot adhatunk annak az aggodalmunknak, mely szerint veszélyeket rejt, ha a fürdőtől 1.500 méterre folyamatos, alig ellenőrzött karsztrobbantásokat hajthatnak végre. Természetesen más tényezők is veszélyeztetik a karsztot, ezeket a lakossági fórumra elkészített kiadványunkban (mellékelve) is összefoglaltuk,. Épp ilyen fontos, hogy Bükkszentlászlón és Bükkszentkereszten a szennyvízhálózat javítása és ellenőrzése megtörténjen!

Tudomásunkra jutott ugyanakkor, hogy az említett bánya évek óta nem üzemel - az üzemeltetés során is mindössze 5-7 embernak adott munkát, - ugyanakkor folyamatosan növeli azt a tájsebet, melyet a felszíni robbantásokkal okozott az elmúlt évtizedekben. Nem lebecsülve a munkahelyek fontosságát, úgy gondoljuk, hogy egy 20 napos elérésű zónában évek óta nem termelő bánya rekultiválása nem jelent komoly gazdasági visszaesést a régióban. Sőt, mivel a Barlangfürdő munkahelymegtartó és teremtőképessége kiemelkedő, a munkaerőhelyzet még javulhat is.

A miskolci környezetvédelmi hivatal szakértőivel való személyes találkozó alkalmával is elhangzott, hogy a legjobb az lenne, ha megtörténne a fürdő melletti bánya rekultivációja és az ingatlannyilvántartási átsorolás. Ahogy az előbb leírtuk ezt az elgondolást mi is támogatjuk.

Felmerült bennünk ugyanakkor a félelem, hogy a bánya zavaros jogi helyzete miatt a rekultiváció lehetősége elvész, ha az idő múlásával a jelenlegi bányaművelő cég – Holcim - eltűnik a képből. Kérjük  segítségét abban, hogy ez az esetleges eltűnés ne történhessen meg következmények nélkül, mert nem tudjuk kinek állhatott érdekében, hogy a bánya engedélye továbbra is fennmaradjon.

Felvállaljuk a további egyezetetéseket is, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos kommunikáció még erőteljesebb legyen. Mellékeljük a javaslatainkat is, melyet a melegvizes karszt határozathozatala kapcsán nyáron javaslunk a Környezetvédelmi hatóságnak.

Kérjük segítségét abban, hogy a bonyolult jogi helyzet árnyékában se legyen mód arra, hogy a jelenlegi, változatlan formában folyhasson tovább a kitermelés.

2013 július 31.

 

Rózsa Péter elnök

Aquatherma Egyesület

 

Dr. Bardóczyné Székely Emőke

 szakértő

 

 

Melléklet 1.

 

Összefoglaló javaslatok

1. Többször említettük, hogy magyarázatot kapott a „20 nap elérési időn belüli  külső zóna” fogalma, de itt is pontos jogi megfogalmazás kell ! (Továbbiakban jelölésünk:  20 nap B (belső) és 20 nap K (külső)

2. Prioritásként kiemelendő a  Termál forrás ! -ennek problémái nem elválaszthatók a Szinva-Sajó/700, Hejő-Tisza 469sz. „hidegvizes” határozat intézkedéseitől.

Eszerint :

- A tapolcai Barlangfürdő raktárait 2012.12.31-ig meg kellett szűntetni (20 nap B)

- A Barlangfürdő fő épület alatti csatornarendszert 2012.12.31-ig jó állapotba kellett hozni (20 nap B)

- Sorompót kell kihelyezni a T-10 figyelőkúthoz vezető út mellett és a Nagykőmázsai bánya  szállító szalagjánál, tiltó táblával (2012.12,31-ig ,20 nap K)

- A Juhdöglői tórendszerre komplex intézkedési terv kell. (határidő:2013.06.30. 20 nap K).

- A Várhegyi kőbányára mindenképp komplex intézkedési terv kell! (határidő: 2013.jun 30. 20 nap K)

- A Tatár-árki patakra nézve komplex intézkedési terv kell ( határidő:2013.jun.30 , 20 nap K)

- Új bányanyitás nem engedélyezhető, a már engedélyezettnél a nitrát szennyezést kizáró,  robbantást mellőző technológiát kell alkalmazni ! (20 napK)

- A meglevő Nagykömázsai bánya működését felül kell vizsgálni, a bánya kivonását előkészíteni, a rekultivációt előkészíteni.

- A Mexikó völgyi  mészkőbánya és a Nagykőmázsai mészkőbánya üzemi kárelhárítási terveinek felülvizsgálatát és az együttműködést a MIVIZ Kft-vel ismertetni kell a közvéleménnyel is!  (2012-ben már volt felülvizsgálat). Aktuális lista kell a bányavállalkozókról!(20 nap K)

- Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt szennyvízhálózat javítását, ellenőrzését és a csapadékvíz kérdések megoldását mielőbb meg kell valósítani.

- Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt településen az állattartást szigorúan szabályozni kell !

Nagyon fontos:

A tapolcai Vízmű Új kút, és Olasz kút „belső védőterülete, 28842m2

 É-ról az Iglói utca, K-ről a Pozsár I. .sétány, Délről a Barlangfürdő határolja, Nyugatról pedig a Várhegy a határ  (20 napB)

    (Határozat: 1a és 12. pont.)

 -  Az Olasz kút és Új kút 20 nap elérési időhöz tartozó védőterületének belső védőterületén  kívüli ingatlanok (Határozat: 1.a. 1.12.pont) Hosszú felsorolás helyrajzi szám szerint.)

Fenti ingatlancsoportok prioritást élveznek! Az ingatlan nyilvántartás felé lépés első ütemként itt rá kell vezetni a tulajdoni lapokra a „Vízmű Védőterület „bejegyzést és tájékoztatást kell adni a jogokról és kötelezettségekről.

További teendők:

A Termál forrás hidrogeológiai „C” védőterületén.

- Csipkés kúti csikó nevelő telep esetén vízre orientált környezeti felülvizsgálatot kell készíteni.

-„Diósi ház” és a Pém pataki erdészház szennyvíz kérdéseit felül kell vizsgálni.

- Hollóstető esetében a feltételezett szikkasztást fel kell tárni és azonnal meg kell szüntetni.

- „Rókafarmi” üdülőterület esetében ugyancsak az előbbiek szerint kell eljárni!

 

 A készülő határozatnak a megfelelő időben történő kommunikációját az érintettek felé  időben meg kell szervezni és tájékoztatni kell a lakosságot.

 

<< vissza

on-line KÉRDÉS

Egyetért-e Ön azza, hogy a Barlangfürdő legalább 3km-s környéke természetvédelmi terület legyen?